8-dars: CSS bilan tanishuv

... Davomini o'qish

7-dars: Formalar

... Davomini o'qish

6-dars: block elementlari

... Davomini o'qish

5-dars: ul, ol, dt (ro’yxat) tegi

... Davomini o'qish

4-dars: Table (jadvallar) tegi

... Davomini o'qish

3-dars: Giper havola, rasm tegi va Property (xossa)lar

... Davomini o'qish

2-dars: Ilk kodlar…

... Davomini o'qish

1-dars: Kerakli dasturlar

... Davomini o'qish

Windowsda XAMPP paketini o’rnatish

... Davomini o'qish

«Ehson» atamasining dasturchilikdagi zamonaviy ma’nosi

Ushbu maqolada «ehson» («donation») atamasining O’zbekistondagi bugungi kunga qadar xalqimiz ongida saqlanib kelgan ma’nosi hamda bundan keyingi, zamonaviy tavsiri haqida yozmoqchiman. «Bugungacha» va «bundan keyin», deya ishonch bilan aytayotganligimga hayron bo’lmang. Bu so’zlar bilan bugungacha s... Davomini o'qish